Kỹ thuật viên (Kỹ sư)

Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Hết hạn: 30/11/2022
Thi tuyển: 10/12/2022

Tuyển 4 Nam kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC

1500 yên/giờ
Hết hạn: 22/09/2022
Thi tuyển: 28/09/2022