Tuyển 9 Nữ lắp ráp điện tử tại Hyogo

928 yên/giờ
Số lượng: 9

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 9 Nữ
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Lắp ráp điện tử
  • Địa điểm: Hyogo
  • Lương cơ bản: 928 yên/giờ
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua Skype

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 29/07/2022

Việc làm liên quan

Tuyển 9 Nam sản xuất pin Lithium-ion ô tô Ut Aim – Ritto Cf

152.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/12/2022
Thi tuyển: 19/12/2022

3 Nữ Lắp ráp điện tử Gurantsu Hokuriku

7168 yên/ngày
Hết hạn: 05/12/2022
Thi tuyển: 08/12/2022

Tuyển 9 Nam và 4 Nữ đơn hàng MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH Nissha Group

150.959 yên/tháng
Hết hạn: 25/11/2022
Thi tuyển: 29/11/2022

Tuyển 5 Nữ lắp ráp điện tử Ingusu Shinano

945 yên/giờ
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 25/11/2022

Tuyển 10 nữ Lắp ráp điện tử Yunioninta

159.903 yên/tháng
Hết hạn: 07/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022