Tuyển 8 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa ô tô

986 yên/giờ
Số lượng: 8

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 8 Nữ
 • Tuổi: 18 – 28
 • Nội dung công việc: Kiểm tra sản phẩm linh kiện nhựa ô tô
 • Địa điểm: Aichi
 • Lương cơ bản: 986 yên/giờ
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Xí nghiệp TGIM chuyên sản xuất các linh kiện nhựa ô tô
 • Đã có rất nhiều TTS Việt Nam đang làm việc
 • Tăng ca đều, thu nhập thực lĩnh cầm tay từ 15-17 man/tháng

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2023
 • Dự kiến thi tuyển: 10/01/2023

Việc làm liên quan

5 Nữ đúc nhựa, kiểm tra sản phẩm Nishiura

986 yên/giờ
Hết hạn: 25/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

Tuyển 10 Nữ chế tạo sản phẩm nhựa Nishiura kagaku

986 yên/giờ
Hết hạn: 20/10/2022
Thi tuyển: 28/10/2022