Tuyển 8 Nam chế biến cơm hộp Kanagawa

1072 yên/giờ
Số lượng: 8

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 8 Nam
 • Tuổi: 18 – 30
 • Nội dung công việc: Chế biến cơm hộp
 • Địa điểm: Kanagawa
 • Lương cơ bản: 1072 yên/giờ
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Xí nghiệp sản xuất cơm hộp lớn của Nhật, cung cấp cho các cửa hàng tiện lợi, siêu thị
 • Việc làm thêm nhiều, lương cầm tay khoảng trên 20 man/tháng

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 21/11/2022

Việc làm liên quan

7 Nữ chế biến đóng gói đồ ăn sẵn

885 yên/giờ
Hết hạn: 02/03/2023
Thi tuyển: 06/03/2023

4 Nữ chế biến đồ ăn sẵn 1 năm

166.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/02/2023
Thi tuyển: 27/02/2023

4 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Yamachu Holding

933 yên/giờ
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 23/02/2023

8 Nam & 8 Nữ làm thịt nguội tại Tokyo

162.360 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 16/02/2023

5 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn Nishimura Ya (1 năm)

164.000 yên/tháng
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 13/12/2022

6 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn Nakanobo Zuien (1 năm)

960 yên/giờ
Hết hạn: 02/12/2022
Thi tuyển: 05/12/2022