Tuyển 6 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại Aichi

955 yên/giờ
Số lượng: 6

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 6 Nữ
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Kiểm tra sản phẩm nhựa
  • Địa điểm: Aichi
  • Lương cơ bản: 955 yên/giờ (Thực lĩnh cả làm thêm trung bình 16,8 man/tháng)
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua Skype

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 16/08/2022

Việc làm liên quan

Tuyển 10 Nữ chế tạo sản phẩm nhựa Nishiura kagaku

986 yên/giờ
Hết hạn: 20/10/2022
Thi tuyển: 28/10/2022

Tuyển 3 Nam vận hành máy ép nhựa Mizunaka

986 yên/giờ
Hết hạn: 18/08/2022
Thi tuyển: 25/08/2022

Tuyển 3 Nam điều khiển máy ép nhựa Shibata Gosei

885 yên/giờ
Hết hạn: 16/08/2022
Thi tuyển: 18/08/2022

Tuyển 10 Nam đơn miễn phí xuất cảnh tại Shizuoka

913 yên/giờ
Hết hạn: 28/07/2022
Thi tuyển: 04/08/2022

Tuyển 2 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 31/07/2022
Thi tuyển: 08/08/2022