Tuyển 4 Nữ điều dưỡng tại Aichi

955 yên/giờ
Số lượng: 4

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 4 Nữ
  • Tuổi: 18 – 35
  • Nội dung công việc: Điều dưỡng (chăm sóc người già)
  • Địa điểm: Aichi
  • Lương cơ bản: 955 yên/giờ
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 26/07/2022

Việc làm liên quan

5 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 22/02/2023

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 2 nữ điều dưỡng làm tại Chiba

188,500 yên/tháng
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 21/10/2022

Tuyển 10 Nữ hộ lý tập đoàn AMG làm tại Saitama

178,200 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 06/08/2022