Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Số lượng: 19

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 4 Nam & 15 Nữ
 • Tuổi: 20 – 30
 • Nội dung công việc: Hộ lý (Tập đoàn APS)
 • Địa điểm: Osaka
 • Lương cơ bản: 190.000 yên/tháng
 • Trình độ: Trung cấp các ngành: Y, Dược, Điều dưỡng trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Thu nhập cầm tay: Lương cơ bản cầm tay hàng tháng khoảng 16 man (sau khi đã trừ đi tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền nhà,.. chưa bao gồm tiền làm thêm)
 • Đang có 62 TTS của Hoàng Long làm việc tại tập đoàn APS
 • Nhiệm vụ của điều dưỡng viên:Chăm sóc sinh hoạt thường ngày của người già.
 • Những người trúng tuyển sẽ được phân ra làm việc tại các bệnh viện và Viện dưỡng lão thuộc Hiệp hội APS ở tỉnh Osaka.

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 23/11/2022

Việc làm liên quan

Tuyển 2 nữ điều dưỡng làm tại Chiba

188,500 yên/tháng
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 21/10/2022

Tuyển 10 Nữ hộ lý tập đoàn AMG làm tại Saitama

178,200 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 06/08/2022

Tuyển 4 Nữ điều dưỡng tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 25/07/2022
Thi tuyển: 26/07/2022