Tuyển 2 nữ điều dưỡng làm tại Chiba

188,500 yên/tháng
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 2 Nữ
 • Tuổi: 19 – 35
 • Nội dung công việc: Hộ lý (Chăm sóc người già)
 • Địa điểm: Chiba
 • Lương cơ bản: 188,500 yên/tháng
 • Thu nhập cầm tay khoảng 132,000 yên/tháng (chưa bao gồm trợ cấp)
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Công việc hỗ trợ người già ăn uống, vệ sinh, đi lại
 • Chuẩn bị chỗ ngủ, thuốc và một số việc khác

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 21/10/2022

Việc làm liên quan

5 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 22/02/2023

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 10 Nữ hộ lý tập đoàn AMG làm tại Saitama

178,200 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 06/08/2022

Tuyển 4 Nữ điều dưỡng tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 25/07/2022
Thi tuyển: 26/07/2022