Tuyển 2 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Chienkai

143.022 yên/tháng
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 2 Nữ
 • Tuổi: 18 – 30
 • Nội dung công việc: Chế biến đồ ăn sẵn
 • Địa điểm: Nagasaki
 • Lương cơ bản: 143.022 yên/tháng
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Chi tiết công việc: Nấu ăn trong bệnh viện dưỡng lão
 • Chi phí chung: Tiền nhà dự kiến 15,000 yên/tháng, các khoản khác theo thực tế
 • Tiền hỗ trợ nghiệp vụ: 2.000 yên/tháng
 • Viện đã tuyển 2 khóa TTS của Hoàng Long

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 26/08/2022

Việc làm liên quan

7 Nữ chế biến đóng gói đồ ăn sẵn

885 yên/giờ
Hết hạn: 02/03/2023
Thi tuyển: 06/03/2023

4 Nữ chế biến đồ ăn sẵn 1 năm

166.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/02/2023
Thi tuyển: 27/02/2023

4 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Yamachu Holding

933 yên/giờ
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 23/02/2023

8 Nam & 8 Nữ làm thịt nguội tại Tokyo

162.360 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 16/02/2023

5 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn Nishimura Ya (1 năm)

164.000 yên/tháng
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 13/12/2022

6 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn Nakanobo Zuien (1 năm)

960 yên/giờ
Hết hạn: 02/12/2022
Thi tuyển: 05/12/2022