Tuyển 2 Nam làm chống thấm Ozawa

182.000 yên/tháng
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 2 Nam
 • Tuổi: 19 – 36
 • Nội dung công việc: Chống thấm nhà
 • Địa điểm: Chiba
 • Lương cơ bản: 182,000 yên/tháng
 • Thu nhập cầm tay khoảng 132,000 yên/tháng
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tăng ca khoảng 40 tiếng/tháng
 • Thu nhập cầm tay từ 16-18 man/tháng

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 16/11/2022

Việc làm liên quan

2 Nam sơn tường

173.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 14/02/2023

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 3 Nam buộc thép Taniguchitekkin

240,000 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 2 Nam xây dựng tổng hợp Kanagawa

215.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022

Tuyển 4 Nam mộc cốp pha Murakami Komuten

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022

Tuyển 1 Nam lợp mái ngói Bakin

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 31/08/2022
Thi tuyển: 08/09/2022