Tuyển 2 Nam lái máy xây dựng tại Osaka

195,868 yên/tháng
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 2 Nam
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Lái máy xây dựng
  • Địa điểm: Osaka
  • Lương cơ bản: 195,868 yên/tháng
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua Zoom

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 01/08/2022

Việc làm liên quan

2 Nam sơn tường

173.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 14/02/2023

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam làm chống thấm Ozawa

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/11/2022
Thi tuyển: 16/11/2022

Tuyển 3 Nam buộc thép Taniguchitekkin

240,000 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 2 Nam xây dựng tổng hợp Kanagawa

215.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022

Tuyển 4 Nam mộc cốp pha Murakami Komuten

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022