Tuyển 14 Nam và 27 Nữ làm dịch vụ lưu trú tại Tokyo

149,352 yên/tháng
Số lượng: 41

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 14 Nam & 27 Nữ
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Dịch vụ lưu trú khách sạn, khu nghỉ dưỡng
  • Địa điểm: Tokyo, Hyogo, Kyoto, Hokkaido, Miyagi……
  • Lương cơ bản: 149,352 yên/tháng
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 05/08/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 12/08/2022

Việc làm liên quan

2 Nữ dịch vụ lưu trú khách sạn

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/03/2023
Thi tuyển: 20/03/2023

4 Nữ dịch vụ lưu trú

166.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/02/2023
Thi tuyển: 27/02/2023

2 Nữ Dịch vụ lưu trú Hiyoriyama Kanko-Kin

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 09/12/2022
Thi tuyển: 16/12/2022

2 Nam Dịch vụ lưu trú Hotel Tulip Ishigaki Jim

870 yên/giờ
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 14/12/2022

Tuyển 4 nữ Dịch vụ lưu trú Ana Intercontinental

165.000 yên/tháng
Hết hạn: 05/12/2022
Thi tuyển: 09/12/2022

Tuyển 5 nam 10 nữ Dịch vụ lưu trú Ana Intercontinental

165,000 yên/tháng
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 26/10/2022