Tuyển 10 Nữ sắp xếp hàng siêu thị tại Miyagi (1 năm)

143,000 yên/tháng
Số lượng: 10

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 10 Nữ
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Sắp xếp hàng hóa siêu thị
  • Địa điểm: Miyagi
  • Lương cơ bản: 143,000 yên/tháng
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua Zoom

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 28/07/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 29/07/2022

Việc làm liên quan

4 Nam nhuộm vải Gisen

910 yên/giờ
Hết hạn: 27/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Hết hạn: 30/11/2022
Thi tuyển: 10/12/2022

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022