Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Số lượng: 10

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 10 Nam
 • Tuổi: 21 – 34
 • Nội dung công việc: Lắp đặt pin năng lượng mặt trời
 • Địa điểm: Aichi, Mie, Shizuoka
 • Lương cơ bản: 220.000 yên/tháng
 • Trình độ: Cao đẳng cơ khí, điện, điện tử trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Công ty tài trợ toàn bộ tiền nhà, điện nước sinh hoạt
 • Lương Senpai nhận đều 30 vạn yên trở lên
 • Công ty đã có 8 bạn kỹ sư đang làm việc, trong đó có 1 bạn Nữ
 • Công ty có thưởng hằng năm: năm đầu 1,5 tháng lương, từ năm thứ 2 thưởng 4 tháng lương.
 • Các senpai đã làm 7 năm đã tiết kiệm được khoảng 3000 man.

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 10/12/2022

Việc làm liên quan

4 Nam nhuộm vải Gisen

910 yên/giờ
Hết hạn: 27/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 10 Nữ sắp xếp hàng siêu thị tại Miyagi (1 năm)

143,000 yên/tháng
Hết hạn: 28/07/2022
Thi tuyển: 29/07/2022