Tuyển 10 Nam đơn miễn phí xuất cảnh tại Shizuoka

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 10 Nam
  • Tuổi: 18 – 30
  • Nội dung công việc: Hàn, Ép nhựa, Tiện, Đóng gói
  • Địa điểm: Shizuoka
  • Lương cơ bản: 913 yên/giờ
  • Trình độ: THPT trở lên
  • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

  • Hạn nộp hồ sơ: 28/07/2022
  • Dự kiến thi tuyển: 04/08/2022

Việc làm liên quan

2 Nam gia công cơ khí linh kiện ô tô

980 yên/giờ
Hết hạn: 08/03/2023
Thi tuyển: 15/03/2023

6 Nam vận hành máy sản xuất linh kiện ô tô Ichitan

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 01/03/2023
Thi tuyển: 08/03/2023

4 Nữ mạ kim loại Toyoda Denken

986 yên/giờ
Hết hạn: 27/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

4 Nam dập kim loại Kondo

986 yên/giờ
Hết hạn: 27/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

2 Nam mạ điện

152.400 yên/tháng
Hết hạn: 17/02/2023
Thi tuyển: 24/02/2023