Tuyển 1 Nam lợp mái ngói Bakin

182.000 yên/tháng
Số lượng: 1

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 1 Nam
 • Tuổi: 18 – 36
 • Nội dung công việc: Lợp mái ngói
 • Địa điểm: Saitama
 • Lương cơ bản: 182.000 yên/tháng
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Chi tiết công việc: Lợp mái ngói nhà dân sinh
 • Tăng ca 30-40h/tháng
 • Thu nhập cầm tay: 13,2 man/tháng (chưa tính tăng ca)

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2022
 • Dự kiến thi tuyển: 08/09/2022

Việc làm liên quan

2 Nam sơn tường

173.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 14/02/2023

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam làm chống thấm Ozawa

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/11/2022
Thi tuyển: 16/11/2022

Tuyển 3 Nam buộc thép Taniguchitekkin

240,000 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 2 Nam xây dựng tổng hợp Kanagawa

215.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022

Tuyển 4 Nam mộc cốp pha Murakami Komuten

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022