5 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Số lượng: 20

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 5 Nam & 15 Nữ
 • Tuổi: 20 – 30
 • Nội dung công việc: Sơn tường
 • Địa điểm: Osaka
 • Lương cơ bản: 190.000 yên/tháng
 • Trình độ: TC/CĐ trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển Online

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Đang có 86 TTS của Hoàng Long làm việc tại tập đoàn APS
 • Chi tiết công việc: Chăm sóc người già trong viện dưỡng lão và bệnh viện
 • Tuyển những người đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng, Y, Dược hệ trung cấp trở lên. Có sức khỏe tốt. Yêu thích và nhiệt tình với công việc điều dưỡng. Coi người già như người thân của mình.

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2023
 • Dự kiến thi tuyển: 22/02/2023

Việc làm liên quan

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 2 nữ điều dưỡng làm tại Chiba

188,500 yên/tháng
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 21/10/2022

Tuyển 10 Nữ hộ lý tập đoàn AMG làm tại Saitama

178,200 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 06/08/2022

Tuyển 4 Nữ điều dưỡng tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 25/07/2022
Thi tuyển: 26/07/2022