4 Nữ đóng gói công nghiệp TGV

986 yên/giờ
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 4 Nữ
 • Tuổi: 18 – 28
 • Hôn nhân: Không quy định
 • Nội dung công việc: Đóng gói công nghiệp
 • Địa điểm: Aichi
 • Lương cơ bản: 986 yên/giờ
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Công ty Logistics chuyên đóng gói vận chuyển quốc tế hơn 1000 mặt hàng.
 • Đã tuyển rất nhiều khóa TTS Việt Nam
 • Chế độ tốt, tăng ca nhiều, thu nhập cầm tay từ 17-20 man/tháng

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2023
 • Dự kiến thi tuyển: 03/2023

Việc làm liên quan

4 Nữ đóng gói công nghiệp (khay, cốc nhựa)

910 yên/giờ
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 22/02/2023

3 Nam đóng gói công nghiệp

895 yên/giờ
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 19/02/2023

4 Nữ đóng gói công nghiệp

156.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 17/02/2023

4 Nam 1 Nữ Quản lý kho Daiso Sangyo (1 năm)

859 yên/giờ
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 14/12/2022

Tuyển 15 Nam/Nữ chế biến, đóng gói thực phẩm Genky

877 yên/giờ
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 28/11/2022

Tuyển 30 Nam/Nữ đóng gói thực phẩm (1 năm)

877 yên/giờ
Hết hạn: 04/11/2022
Thi tuyển: 09/11/2022