4 Nam nhuộm vải Gisen

910 yên/giờ
Số lượng: 4

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 4 Nam
 • Tuổi: 18 – 32
 • Hôn nhân: Không quy định
 • Nội dung công việc: Nhuộm vải
 • Địa điểm: Gifu
 • Lương cơ bản: 910 yên/giờ
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Vận hành máy nhuộm vải, kiểm tra sản phẩm
 • Đã tuyển rất nhiều khóa TTS Việt Nam
 • Thu nhập cầm tay từ 18-19 man/tháng (bao gồm làm thêm)

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2023
 • Dự kiến thi tuyển: 03/2023

Việc làm liên quan

Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Hết hạn: 30/11/2022
Thi tuyển: 10/12/2022

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 10 Nữ sắp xếp hàng siêu thị tại Miyagi (1 năm)

143,000 yên/tháng
Hết hạn: 28/07/2022
Thi tuyển: 29/07/2022