2 Nam sơn tường

173.000 yên/tháng
Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 2 Nam
 • Tuổi: 18 – 33
 • Nội dung công việc: Sơn tường
 • Địa điểm: Osaka
 • Lương cơ bản: 173.000 yên/tháng
 • Trình độ: THPT trở lên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Lương 17.3 vạn / tháng là Lương cơ bản làm từ thứ 2~ thứ 6. Hàng tháng làm thứ 7 từ 2~4 ngày (mỗi ngày thứ 7 đi làm sẽ được trả 1 vạn yên) nên lương cơ bản tính cả ngày thứ 7 đi làm sẽ là 19.3~21.3 vạn/ tháng chưa kể làm ngoài giờ.
 • Đã có 2 TTS của HL làm việc rất tốt.

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI

 • Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2023
 • Dự kiến thi tuyển: 14/02/2023

Việc làm liên quan

Tuyển 10 Nam sản xuất bê tông đúc sẵn Matsuoka

181,935 yên/tháng
Hết hạn: 05/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam làm chống thấm Ozawa

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/11/2022
Thi tuyển: 16/11/2022

Tuyển 3 Nam buộc thép Taniguchitekkin

240,000 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 2 Nam xây dựng tổng hợp Kanagawa

215.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022

Tuyển 4 Nam mộc cốp pha Murakami Komuten

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022

Tuyển 1 Nam lợp mái ngói Bakin

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 31/08/2022
Thi tuyển: 08/09/2022