Tottori

10 Nữ lắp ráp điện tử tại Tottori (Tập đoàn Ricoh)

850 yên/giờ
Hết hạn: 05/10/2022
Thi tuyển: 11/10/2022

Tuyển 3 Nam gia công cơ khí tại Tottori

145,000 yên/tháng
Hết hạn: 02/08/2022
Thi tuyển: 04/08/2022