Tokyo

8 Nam & 8 Nữ làm thịt nguội tại Tokyo

162.360 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 16/02/2023

Tuyển 25 nữ Dịch vụ khách sạn Koazu

175,929 yên/tháng
Hết hạn: 06/09/2022
Thi tuyển: 08/09/2022

Tuyển 5 Nữ dịch vụ khách sạn Koazu

175,929 yên/tháng
Hết hạn: 25/08/2022
Thi tuyển: 31/08/2022

Tuyển 3 Nam 3 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Nakatani Honpo

180.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/08/2022
Thi tuyển: 25/08/2022

Tuyển 14 Nam và 27 Nữ làm dịch vụ lưu trú tại Tokyo

149,352 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 12/08/2022