Shiga

Tuyển 9 Nam sản xuất pin Lithium-ion ô tô Ut Aim – Ritto Cf

152.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/12/2022
Thi tuyển: 19/12/2022

Tuyển 6 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Hatashokuhin

927 yên/giờ
Hết hạn: 13/11/2022
Thi tuyển: 17/11/2022

Tuyển 4 Nam kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC

1500 yên/giờ
Hết hạn: 22/09/2022
Thi tuyển: 28/09/2022