Saitama

Tuyển 10 nữ Lắp ráp điện tử Yunioninta

159.903 yên/tháng
Hết hạn: 07/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 nữ nông nghiệp trồng trọt Taba Yoshinori

170,510 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 4 Nữ làm nông nghiệp nhà kính tại Saitama

170,751 yên/tháng
Hết hạn: 16/09/2022
Thi tuyển: 23/09/2022

Tuyển 1 Nam lợp mái ngói Bakin

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 31/08/2022
Thi tuyển: 08/09/2022

Tuyển 2 Nam chống thấm nhà Daichou

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 31/08/2022
Thi tuyển: 08/09/2022