Osaka

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 6 nam Lắp đặt kết cấu thép Hàn Nadaoka

1.023 yên/giờ
Hết hạn: 08/11/2022
Thi tuyển: 11/11/2022

Tuyển 3 Nam buộc thép Taniguchitekkin

240,000 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 6 Nam làm bánh mỳ Hankyu Bakery

174,760 yên/tháng
Hết hạn: 16/08/2022
Thi tuyển: 19/08/2022

Tuyển 2 Nam lái máy xây dựng tại Osaka

195,868 yên/tháng
Hết hạn: 31/07/2022
Thi tuyển: 01/08/2022