Nagasaki

2 Nữ dịch vụ lưu trú khách sạn

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 15/03/2023
Thi tuyển: 20/03/2023

Tuyển 4 Nam mộc cốp pha Murakami Komuten

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022

Tuyển 2 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Chienkai

143.022 yên/tháng
Hết hạn: 22/08/2022
Thi tuyển: 30/08/2022