Miyagi

Tuyển 20 nữ Điều phối hàng siêu thị Maruwa Unyukikan

143.000 yên/tháng
Hết hạn: 22/08/2022
Thi tuyển: 26/08/2022

Tuyển 14 Nam và 27 Nữ làm dịch vụ lưu trú tại Tokyo

149,352 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 12/08/2022

Tuyển 10 Nữ sắp xếp hàng siêu thị tại Miyagi (1 năm)

143,000 yên/tháng
Hết hạn: 28/07/2022
Thi tuyển: 29/07/2022