Mie

Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Hết hạn: 30/11/2022
Thi tuyển: 10/12/2022

Tuyển 3 Nam chế biến nước tương, xì dầu (hợp đồng 1 năm)

902 yên/giờ
Hết hạn: 05/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022

Tuyển 12 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Yamachu

902 yên/giờ
Hết hạn: 20/08/2022
Thi tuyển: 24/08/2022