Kanto

Tuyển 8 Nam chế biến cơm hộp Kanagawa

1072 yên/giờ
Hết hạn: 12/11/2022
Thi tuyển: 21/11/2022

Tuyển 10 nữ Lắp ráp điện tử Yunioninta

159.903 yên/tháng
Hết hạn: 07/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam sơn kim loại Takada

1040 yên/giờ
Hết hạn: 03/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam làm chống thấm Ozawa

182.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/11/2022
Thi tuyển: 16/11/2022