Kanagawa

Tuyển 8 Nam chế biến cơm hộp Kanagawa

1072 yên/giờ
Hết hạn: 12/11/2022
Thi tuyển: 21/11/2022

Tuyển 2 Nam sơn kim loại Takada

1040 yên/giờ
Hết hạn: 03/11/2022
Thi tuyển: 10/11/2022

Tuyển 2 Nam xây dựng tổng hợp Kanagawa

215.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/09/2022
Thi tuyển: 15/09/2022