Iwate

Tuyển 14 Nam và 27 Nữ làm dịch vụ lưu trú tại Tokyo

149,352 yên/tháng
Hết hạn: 04/08/2022
Thi tuyển: 12/08/2022