Ibaraki

4 Nữ đóng gói công nghiệp

156.000 yên/tháng
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 17/02/2023

Tuyển 6 nam sửa chữa bảo dưỡng ô tô Nissan

911 yên/giờ
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 25/10/2022