Gunma

6 Nam vận hành máy sản xuất linh kiện ô tô Ichitan

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 01/03/2023
Thi tuyển: 08/03/2023

3 Nam đóng gói công nghiệp

895 yên/giờ
Hết hạn: 10/02/2023
Thi tuyển: 19/02/2023

Tuyển 3 Nam điều khiển máy ép nhựa Shibata Gosei

885 yên/giờ
Hết hạn: 16/08/2022
Thi tuyển: 18/08/2022