Gifu

4 Nam nhuộm vải Gisen

910 yên/giờ
Hết hạn: 27/02/2023
Thi tuyển: 01/03/2023

4 Nữ đóng gói công nghiệp (khay, cốc nhựa)

910 yên/giờ
Hết hạn: 15/02/2023
Thi tuyển: 22/02/2023

Tuyển 12 Nữ chế biến thịt bò, thịt lợn (1 năm)

180.000 yên/tháng
Hết hạn: 01/11/2022
Thi tuyển: 03/11/2022

Tuyển 6 nữ đóng gói công nghiệp Chyuubu Kosan (1 năm)

180,000 yên/tháng
Hết hạn: 20/10/2022
Thi tuyển: 24/10/2022