Fukuoka

2 Nam mạ điện

152.400 yên/tháng
Hết hạn: 17/02/2023
Thi tuyển: 24/02/2023

10 Nam ép dập kim loại, sản xuất linh kiện ô tô Faltec Kitakyushu

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 12/12/2022