Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi

Tuyển 2 nữ nông nghiệp trồng trọt Taba Yoshinori

170,510 yên/tháng
Hết hạn: 17/10/2022
Thi tuyển: 20/10/2022

Tuyển 4 Nữ làm nông nghiệp nhà kính tại Saitama

170,751 yên/tháng
Hết hạn: 16/09/2022
Thi tuyển: 23/09/2022