In ấn, đóng sách

Tuyển 6 Nam sản xuất thùng carton Gurafikku

164.760 yên/tháng
Hết hạn: 21/11/2022
Thi tuyển: 28/11/2022

2 Nam Vận hành, bảo dưỡng máy in ấn Kitagamisangyo

170.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/08/2022
Thi tuyển: 28/08/2022