Đúc nhựa

Tuyển 10 Nữ chế tạo sản phẩm nhựa Nishiura kagaku

986 yên/giờ
Hết hạn: 20/10/2022
Thi tuyển: 28/10/2022

Tuyển 3 Nam vận hành máy ép nhựa Mizunaka

986 yên/giờ
Hết hạn: 18/08/2022
Thi tuyển: 25/08/2022

Tuyển 3 Nam điều khiển máy ép nhựa Shibata Gosei

885 yên/giờ
Hết hạn: 16/08/2022
Thi tuyển: 18/08/2022

Tuyển 6 Nữ kiểm tra sản phẩm nhựa tại Aichi

955 yên/giờ
Hết hạn: 10/08/2022
Thi tuyển: 16/08/2022

Tuyển 10 Nam đơn miễn phí xuất cảnh tại Shizuoka

913 yên/giờ
Hết hạn: 28/07/2022
Thi tuyển: 04/08/2022