Đóng gói hàng hóa

4 Nam 1 Nữ Quản lý kho Daiso Sangyo (1 năm)

859 yên/giờ
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 14/12/2022

Tuyển 15 Nam/Nữ chế biến, đóng gói thực phẩm Genky

877 yên/giờ
Hết hạn: 20/11/2022
Thi tuyển: 28/11/2022

Tuyển 30 Nam/Nữ đóng gói thực phẩm (1 năm)

877 yên/giờ
Hết hạn: 04/11/2022
Thi tuyển: 09/11/2022

Tuyển 6 nữ đóng gói công nghiệp Chyuubu Kosan (1 năm)

180,000 yên/tháng
Hết hạn: 20/10/2022
Thi tuyển: 24/10/2022

Tuyển 5 Nam đóng gói công nghiệp Kojima

955 yên/giờ
Hết hạn: 16/09/2022
Thi tuyển: 26/09/2022