Cơ khí: ép dập, hàn, gia công, sơn kim loại

10 Nam ép dập kim loại, sản xuất linh kiện ô tô Faltec Kitakyushu

160.000 yên/tháng
Hết hạn: 08/12/2022
Thi tuyển: 12/12/2022

Tuyển 9 Nam và 4 Nữ đơn hàng MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH Nissha Group

150.959 yên/tháng
Hết hạn: 25/11/2022
Thi tuyển: 29/11/2022

Tuyển 7 nam Điều khiển máy tiện, máy rèn khuôn Kotani

960 yên/giờ
Hết hạn: 21/11/2022
Thi tuyển: 28/11/2022

Tuyển 2 Nam gia công cốt thép trong xưởng Sugiyama

1040 yên/giờ
Hết hạn: 17/11/2022
Thi tuyển: 21/11/2022