Chế biến thịt, thủy hải sản

Tuyển 4 nữ chế biến thịt gà Asuka

6.830 yên/ngày
Hết hạn: 13/11/2022
Thi tuyển: 17/11/2022

Tuyển 12 Nữ chế biến thịt bò, thịt lợn (1 năm)

180.000 yên/tháng
Hết hạn: 01/11/2022
Thi tuyển: 03/11/2022