Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

Tuyển 6 nam sửa chữa bảo dưỡng ô tô Nissan

911 yên/giờ
Hết hạn: 18/10/2022
Thi tuyển: 25/10/2022