Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tiêu biểu

Hãy xem ngay, bạn có thể phù hợp với một trong các việc làm này.

Tuyển 10 Nam kỹ sư lắp đặt pin năng lượng mặt trời

220.000 yên/tháng
Hết hạn: 30/11/2022                            
Thi tuyển: 10/12/2022

Tuyển 9 Nam và 4 Nữ đơn hàng MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH Nissha Group

150.959 yên/tháng
Hết hạn: 25/11/2022                            
Thi tuyển: 29/11/2022

Tuyển 6 Nam sản xuất thùng carton Gurafikku

164.760 yên/tháng
Hết hạn: 21/11/2022                            
Thi tuyển: 28/11/2022

Tuyển 7 nam Điều khiển máy tiện, máy rèn khuôn Kotani

960 yên/giờ
Hết hạn: 21/11/2022                            
Thi tuyển: 28/11/2022

Tuyển 4 Nam & 15 Nữ hộ lý tập đoàn APS

190.000 yên/tháng
Hết hạn: 20/11/2022                            
Thi tuyển: 23/11/2022

Tuyển 6 Nữ chế biến đồ ăn sẵn Hatashokuhin

927 yên/giờ
Hết hạn: 13/11/2022                            
Thi tuyển: 17/11/2022

Tuyển 2 Nam gia công cốt thép trong xưởng Sugiyama

1040 yên/giờ
Hết hạn: 17/11/2022                            
Thi tuyển: 21/11/2022

Tuyển 4 Nữ gia công kim loại Nichiyo

955 yên/giờ
Hết hạn: 13/11/2022                            
Thi tuyển: 16/11/2022